σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι:
 
Οι φοιτητές των εξαμήνων 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και επί πτυχίω οφείλουν να  πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο
 
από Τετάρτη 25 Απριλίου έως και 20 Μαΐου 2018
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ 
  • Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι η εγγραφή του φοιτητή σε κάθε εξάμηνο, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου  και την επαναληπτική Σεπτεμβρίου 2018 (για την συμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, δεν υποβάλλεται άλλη δήλωση μαθημάτων).
  • Η βαθμολογία μαθημάτων, στα οποία εξετάσθηκε ο φοιτητής χωρίς να τα έχει προηγουμένως δηλώσει, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.  
  • Μπορεί να γίνει αντικατάσταση οφειλόμενου μαθήματος, το οποίο καταργήθηκε ή δεν διδάσκεται πλέον, κατηγορίας ΥΕ με άλλο ΥΕ , το νέο όμως μάθημα θα υπολογισθεί στον αριθμό των πρωτοδήλωτων μαθημάτων που δικαιούται ο φοιτητής ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησής του.
 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ “ΕΥΔΟΞΟΣ”

  • Ο φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει οπωσδήποτε όλα τα μαθήματα για τα οποία πήρε ή θα πάρει  συγγράμματα “ΕΥΔΟΞΟΣ”.
  • Σε αντίθετη περίπτωση θα  ζητηθούν πίσω τα βιβλία μαθημάτων τα οποία δεν δήλωσε. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


1. Σύνδεση στον ιστότοπο https://foit.panteion.gr/declare

2. Δίνετε τους κωδικούς που σας έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία
 
Οι κωδικοί είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιήσατε για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και την επιλογή συγγραμμάτων.
 
3.  Επιλέγετε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 
4. Επιλέγετε ξανά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 
(Στην οθόνη εμφανίζεται “Αναλυτικός Κατάλογος Επιλεγμένων Μαθημάτων” που περιέχει και τις  παραμέτρους δηλώσεων)  
 
5. Επιλέγετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
     
Υποχρεωτικό ΥΠ+ προσθήκη  
Υποχρεωτικό  Επιλογής ΥΕ  +προσθήκη
Οφειλόμενο +προσθήκη 
Μαθήματα εκτός Τμήματος ΜΕΤ + προσθήκη (μόνο για τους φοιτητές από 5ο  εξάμηνο και μετά)    
 
6.  Επιλέγετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ
 
7.   Επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ (εκτυπώνετε τη δήλωσή σας) 
 

 


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-05-16