σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

► Ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματος το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου του εαρινού εξαμήνου 2017-18. Βλ. αριστερά.

► Η ύλη των εξετάσεων για την εξταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2017-18 εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδίδουν οι διδασκόντες του Τμήματος. 

Για την ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
 
  • Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο του Ιουν. 2018 συμπληρώνεται σύμφωνα  με τη ροή των ανακοινώσεων κάθε διδάσκοντα.
  • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο (: ημερομηνία αναγραφής).
  • Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2018-04-ΧΧ).

Επιπλέον Πληροφορίες