σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Β΄ και Δ΄ εξαμήνου, οφείλουν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-18, από

04/04/2018
έως και τις
30/04/2018.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
  1. Επιλέγεται αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η δήλωση
  2. Επιλέγεται εκτύπωση για να οριστικοποιηθεί η δήλωση 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-04-03