σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ο

Οδηγός Σπουδών

του Ακαδημαικού Έτους 2017-18.

 
  • Από την Εισαγωγή του Οδηγού Σπουδών η καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος κ. Β. Αρτινοπούλου σημειώνει:
 
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας ιδρύθηκε το 1984 και αποτελεί το αρχαιότερο Τμήμα Κοινωνιολογίας στη χώρα μας. Με στόχο τη συστηματική μελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς, των κοινωνικών θεσμών, της διαδικασίας συγκρότησης και μεταβολής της δομής της ανθρώπινης κοινωνίας, των προβλημάτων και των κοινωνικών φαινομένων, το Τμήμα Κοινωνιολογίας όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει στη διδασκαλία και την εκπαίδευση των κοινωνιολόγων, την ανάπτυξη της γνώσης και της πρωτογενούς έρευνας, σε θεωρητικό, μεθοδολογικό και πρακτικό επίπεδο. Τόσο η ιστορική εξέλιξη του Τμήματος, όσο και οι προκλήσεις για το μέλλον του αντανακλούν την ουσιαστική συμβολή του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την επίδρασή του στις δημόσιες πολιτικές της χώρας. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας στελεχώνεται από 34 μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας. Οι τομείς του Τμήματος είναι: 
 
Ο Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας  
Ο Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας  
Ο Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας  
Ο Τομέας Εγκληματολογίας   
 
Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει στο Τμήμα μας διαμορφώθηκε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών είναι: 
 
προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, της έρευνας και των πολιτικών,
χρήσιμο για την  κατάρτιση των φοιτητών και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας,
με εσωτερική συνοχή και λογική ακολουθία μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων και των εξαμήνων  (παραγωγική λογική προς την εξειδίκευση), 
Απλό και κατανοητό, επιστημολογικά συνεκτικό και ευέλικτο με πολλές επιλογές (τρίτο και τέταρτο έτος), 
δομημένο με ομάδες –κατηγορίες μαθημάτων επιλογής, κατευθύνσεις και εξατομίκευση, και
υπόκειται σε διαρκή ανατροφοδότηση και αξιολόγηση από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών σε συνεργασία με τους φοιτητές. 
(....)
  • Περισσότερα, βλ. άνω δεξιά.
 

Επιπλέον Πληροφορίες