σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Ανακοινώθηκαν από την Γραμματεία του Τμήματος τα Προγράμματα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου

 

► των Προπτυχιακών Σπουδών Κοινωνιολογίας ακαδ. έτους 2017-18, βλ. εδώ,

► του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνιολογία" ακαδ. έτους 2017-18, βλ. εδώ 

► του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εγκληματολογία" ακαδ. έτους 2017-18, βλ. εδώ.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2018-02-19