σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

► Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου 2017-18.

► Για το Πρόγραμμα βλ. άνω δεξιά.

 

♦ Την ύλη των μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου βλ. εδώ.

 


Α. Μεταβολές και διευκρινήσεις στην εξέταση μαθήματος του καθ. κ. Δ. Λαμπρέλλη


  1. Ο καθ. κ Δ. Λαμπρέλλης το μάθημα Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία  (κωδ 794 Α΄εξαμήνου) δεν θα πραγματοποιήσει την εξέταση του την 19/1/18 αλλά την 29/01/18 την ίδια ώρα, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος σε εκλεκτορικό.
  2. Επίσης η αλφαβητική σειρά εξέτασης του μαθήματος του, κατά ημέρα, είναι η ακόλουθη:

ΤΡΙΤΗ 16/1/18

ΤΡΙΤΗ   23/1/18

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1/18

ΔΕΥΤΕΡΑ  29/1/18

ΩΡΑ

ΣΕΙΡΑ

ΩΡΑ

ΣΕΙΡΑ

ΩΡΑ

ΣΕΙΡΑ

ΩΡΑ

ΣΕΙΡΑ

08.00

Α

08.00

Ι

08.00

Ν

08.00

ΣΑ-ΣΚ

09.00

Β

09.00

ΚΘ-ΚΛ

09.00

Ξ-Ο

09.00

ΣΛ-ΣΩ

10.00

Γ

10.00

ΚΜ-ΚΟ

10.00

ΠΑ-ΠΘ

10.00

Τ-Υ

11.00

Δ

11.00

ΚΠ-ΚΩ

11.00

ΠΙ-ΠΩ

11.00

Φ-Ω

12.00

Ε-Θ

12.00

Λ

12.00

Ρ

 

 

 

 

13.00

Μ

 

 

 

 


Β.  Διευκρινήσεις για την εξέταση μαθημάτων 


  • Διευκρινήσεις στην εξέταση μαθήματος της καθηγ. κ. Χρ. Κωνσταντοπούλου, βλ. εδώ
  • Μεταβολή στο πρόγραμμα εξέτασης του καθηγ. κ.. Ν. Τσίρου, βλ. εδώ 

Γ. Μετάθεση στην ημερομηνία εξέτασης μαθημάτων λόγω μη εξέτασης τους(15η Ιαν. ε.έ.) για την 5η Φεβρουαρίου ε.έ.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάστηκαν λόγω απεργίας των ΜΜΜ (15 Ιαν. ε.έ.) θα εξετασθούν ως ακολούθως την 

5η Φεβρουαρίου 2018

ως ακολούθως 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ  Γ ΕΞΑΜ ΚΩΔ  300013
ΩΡΑ 16.00-18.00
ΑΙΘ 102,209
 
2. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι  Γ ΕΞΑΜ  ΚΩΔ 300615
ΩΡΑ 10.00-12.00
ΑΙΘ ΑΜΦ2, Α1
 
3. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ε ΕΞΑΜ ΚΩΔ 300723
ΩΡΑ 18.00-20.00
ΑΙΘ 102
 
4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ζ ΕΞΑΜ ΚΩΔ 300630
ΩΡΑ 09.00-15.00
ΑΙΘ Ε14
 
5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Ζ ΕΞΑΜ ΚΩΔ 300201
ΩΡΑ 18.00-20.00
ΑΙΘ Α1
 
6. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ  Ζ ΕΞΑΜ ΚΩΔ 300212
ΩΡΑ 20.00-22.00
ΑΙΘ 102
 
7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Ι   Ζ ΕΞΑΜ  ΚΩΔ  300204
ΩΡΑ 13.00-15.00
ΓΡΑΦ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΕΣΚΟΙ
 
8. ΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ Ζ ΕΞΑΜ ΚΩΔ 300786
ΩΡΑ 14.00-16.00
ΑΙΘ ΑΜΦ2
 
9. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 1940-1950  ΚΑΤΟΧΗ Ζ ΕΞΑΜ ΚΩΔ 300087
ΩΡΑ 11.30-12.30
ΓΡΑΦΕΙΟ Ε16 

 

Επιπλέον Πληροφορίες