σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 
Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδίδουν οι διδασκόντες του Τμήματος
 
 
 
  • Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
 
  • Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο του Οκτ. 2017 -Ιαν. 2018 συμπληρώνεται σύμφωνα  με τη ροή των ανακοινώσεων κάθε διδάσκοντα.
 
  • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο (: ημερομηνία αναγραφής).
 
  • Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2017-12-ΧΧ).

 

♦ Το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περίοδου του χειμερινού Εξαμήνου βλ. εδώ.

Επιπλέον Πληροφορίες