σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

► Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, ώρες: 10.00-16.00, πραγματοποιείται στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου η διαδικασία για την Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος. 

 
 
  • Υποψήφιοι είναι για την 
α. Εκλογή Προέδρου Τμήματος: καθηγήτρια κ. Βασιλική Αρτινοπούλου
 
β. Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος: καθηγητής κ. Δημήτριος Λαμπρέλλης
 
 
  • Ως προς τη διαδικασία βλ. εδώ

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-11-26