σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά
 
Οι δηλώσεις μαθημάτων
 
Γ΄ εξαμήνου
ακαδημαϊκού έτους 2017-18,
 
θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος. 
 

► Παρακαλείσθε να μας αποστείλετε στο email του Τμήματος

 
sociology@panteion.gr
 
τα μαθήματα που επιθυμείτε να δηλώσετε.
 
  • Η ημερομηνία αποστολής παρατείνεται ως την

15η Νοεμβρίου ε.έ.

 
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-10-24