σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

► Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου Σεπτ. 2017.

► Για το Πρόγραμμα (ορθή επανάληψη ), βλ. άνω δεξιά (πρόσθετες πληροφορίες)

 

► Την ύλη των εξετάσεων για το 

♦ Χειμερινό Εξάμηνο, 

♦ Εαρινό Εξάμηνο,

βλ. άνω δεξιά φακ. ZIP  

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες