σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

► Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε η ημερομηνία και οι ώρες ωρκομοσίας των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

 

► Η ημερομηνία ορκωμοσίας ορίσθηκε η 6η Ιουλίου ε.έ. 

 

► Για την  ανακοίνωση (ονόματα φοιτητών και φοιτητριών υπό ορκωμοσία, ώρα και σχετικές λεπτομέρειες), βλ. άνω δεξιά "επιπλέον πληροφορίες". 

Επιπλέον Πληροφορίες