σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά
 
 
► Ύλη μαθηματων εξεταστικών περιόδων
► Πρόγραμμα εξεταστικών περιόδων ΕΑ και ΧΕ (εμβόλιμη)
► Μεταβολές προγράμματος εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2017
 
 
  
 


► Ύλη μαθημάτων εξεταστικών περιόδων 

 

Α. Εαρινού Εξαμήνου

 

 • Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδίδουν οι διδασκόντες του Τμήματος
 • Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
 • Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2017 συμπληρώνεται σύμφωνα  με τη ροή των ανακοινώσεων κάθε διδάσκοντα.
 • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο (: ημερομηνία αναγραφής).
 •  Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2017-05-ΧΧ).
 
Β. Χειμερινού Εξαμήνου
 
 
 • Η ύλη αφορά τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου που θα εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική περίοδο σύμφωνα με το πρόγραμμα (βλ. Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου -  αναφέρεται στη συνέχεια). 
 • Για την ύλη των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου, όπως εξετάζεται στην εμβόλιμη εξεταστική περίοδο (Ιούνιος 2017), βλ. τη σχετική ανακοίνωση

http://sociology.panteion.gr/index.php?p=news&section=1&id=2092&archive=&lang=el

 
 

► Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου ΕΕ και Εμβόλιμης Εξεταστικής περίοδου 2016-17

 

 • Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε:
 1. Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων της περιόδου EE,
 2. Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων της Εμβόλιμης περιόδου.

♦ Bλ. άνω δεξιά zip. 


 ► Μεταβολές Προγράμματος Εξεταστικής περιόδου


Αναφέρονται μεταγενέστερες μεταβολές από την αρχική έκδοση του Προγράμματος της Εξεταστικής Περιόδου Ιούνιος 2017

 • Το μάθημα του καθ. κ. Α. Χρύση, 

Φιλοσοφία της Ιστορίας (300175)

του Δ΄εξαμήνου  

η ώρα εξέτασης αλλάζει από 17.00-19.00 σε 18.00-20.00.

 • Στο μάθημα του καθ. κ. Χ. Μελετιάδη,

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (300622)

η εξέταση θα είναι απο το γράμμα

Πε

και όχι Πα.

 • Το μάθημα του καθ. κ. Γερ. Καραμπελιά 
Ισλαμ Κοινωνία και Πολτική στην ΕΕ και τη ΝΑ Ευρώπη (300763)
(Η΄ εξάμ.)
θα εξεταστεί την 
 
Παρασκευή 16/06/17 
και
ώρα 09.00-12.00 

προφορικά στο Γραφείο του καθηγητή στο ΔΕΣΚΟΙ. 

 • Tο μάθημα του καθ. κ. Α. Χρύση
Ιστορία των Ιδεών ΙΙ Μαρξισμός (300180)
Η΄ εξαμ  
η νέα ώρα εξέτασης είναι 
14.00-16.00.