σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας ανακοινώθηκαν οι προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για 

 

α) το ΠΜΣ Κοινωνιολογία, βλ. εδώ

και

β) το ΠΜΣ Εγκληματολογία, βλ. εδώ

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-05-10