σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκαν 

α) οι προθεσμίες για τη δήλωση της επιλογής κατεύθυνσης, βλ. εδώ.

β) το πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου, βλ. εδώ.  

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2017-01-27