σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

  • Ανακοινώνεται ότι το

ΠΜΣ Εγκληματολογίας του Τμήματος μας

σε συνεργασία με την

Ευρωπαίκή Εταιρεία για την κοινωνική έρευνα στον τομέα των ναρκωτικών

συνδιοργανώνει τον Οκτώβριο 2012 το ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο της Εταιρείας.

  • Πειρσσότερα για τη συμμετοχή βλ. συνημμένα.

  

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-03-29

Συνημμένα
ESSD call 2012[1].pdf