σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

  • Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Τμήματος

ημέρες

ώρες

και τα γραφεία

υποδοχής των φοιτητών του Τμήματος από τους διδάσκοντες, μετά τις πρόσφατες αλλαγές.

  • Η ανάρτηση εμφανίζεται στον ιστοχώρο κάθε μέλους ΔΕΠ στην ενότητα επικοινωνία.
  • Ενημερώθηκε επίσης η ιστοσελίδα για τα διάφορα κενά / λάθη / μεταβολές που δημιουργήθηκαν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και τους διδάσκοντες.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-03-16