σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Από τις Γραμματείες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των εξετάσεων εισαγωγής των υποψηφίων.

 

  • Για τις ημερομηνίες των εξετάσεων εισαγωγής των υποψηφίων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄Κοινωνιολογίας΄, βλ. εδώ.
  • Για τις ημερομηνίες των ξετάσεων εισαγωγής των υποψηφίων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄Εγκληματολογίας΄, βλ. εδώ

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-09-09