σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και ειδικώς στη διεύθυνση

 

http://www.sociology.panteion.gr/index.php?p=content&section=13&id=48&lang=el

 

τα στοιχεία επικοινωνίας και συνάντησης των μελών ΔΕΠ που μετακινήθηκαν στο Κτίριο της

 

οδού Χαρ. Τρικούπη 1 και Λαγουμιτζή,

Κτίριο ΔΕΣΚοι

(Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - Τμήμα Κοινωνιολογίας)


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-22