σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

  • Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2012 ξεκινούν στις

24 Φεβρουαρίου 2012

  Για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας των Μαθημάτων βλέπε εδώ.

  


  • Προσοχή: έχουν ανακοινωθεί ορισμένες αλλαγές στην ημερομηνία έναρξης των διδασκαλιών, καθώς και αίθουσες διδασκαλίας.  
  • Γι' αυτές βλ.

Μεταβολές Πρ. Σπουδών

στην

Αρχική

της ιστοσελίδας.


Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2012-02-21