σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Από το Τμήμα Κοινωνιολογίας προκηρύχθηκαν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  1.  ΄Κοινωνιολογίας΄ 

  2. ΄Εγκληματολογίας΄

Ειδικότερα για το ΠΜΣ Εγκληματολογίας βλ. εδώ και για το ΠΜΣ Κοινωνιολογίας βλ.εδώ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-06-02