σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα  

► των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, για το οποίο βλ. εδώύλη των μαθημάτων δημοσιεύεται εδώ),

► των εξετάσεων της εμβόλιμης περίοδου, για το οποίο βλ. 'Επιπλέον Πληροφορίες΄- δεξιά (με την ύλη των μαθημάτων να έχει δημοσιευθεί εδώ)  

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-05-31

Συνημμένα
Εμβόλιμη Εξεταστική Ε.Ε. 2015-2016 (2).pdf