σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

  • Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδίδουν οι διδασκόντες του Τμήματος
  • Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).

 

  • Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο του Φεβρ.-Μαϊου 2016 συμπληρώνεται σύμφωνα  με τη ροή των ανακοινώσεων κάθε διδάσκοντα.
  • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο (: ημερομηνία αναγραφής).
  •  Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2016-01-ΧΧ).
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-05-25

Συνημμένα
Ύλη εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2015-2016.pdf