σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι με υπ’ αριθ. πρωτ. 66884/Ζ1/20.04.2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

 

  • οι δηλώσεις συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 παρατείνονται έως και την Τρίτη 10 Μαϊου 2016.
  • η διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 27 Μαϊου 2016.
  • Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
  • Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-04-27