σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Από την Γραμματεία ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της 30ης Μαρτίου 2016, οι
 
φοιτητές του Β΄ εξαμήνου
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
 
 
θα πρέπει
 
  • να δηλώσουν και ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα του Δ΄ εξαμήνου, ώστε να συμπληρώνονται 30 ECTS.
 
  • Κατ’ αναλογία θα πρέπει να είναι και η δήλωση συγγραμμάτων στον Εύδοξο.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-04-11