σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Στο Πανεπιστήμιο της Λοραίνης και ειδικώς από το Laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S) σε συνεργασία με τη Maison des sciences de l’homme de Lorraine 2 πραγματοποιείται συνάντηση νέων μεταπτυχιακών ερευνητών και υποψηφίων γαλλόφωνων ή αγγλόφωνων διδακτόρων. Σε αυτήν μποορύν να συμμετάσχουν υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματός μας.

  • Το Τμήμα μας, όπως είναι γνωστό, διατηρεί συνεργασία με τμήματα του Πανεπιστήμιο της Λoραίνης δια του Προγράμματος Erasmus +.  
  • Θέμα της διεπιστημονικής συνάντησης:  

Les frontières dans tous leurs états / Borders in all shapes and forms

  • Η 'Ημέρα των Νέων ερευνητών" γίνεται στο Νανσύ στις 20-21 Οκτ. ε.έ΄.

► Για την πρόσκληση βλ. άνω δεξιά Επιπλέον Πληροφορίες.

 

Επιπλέον Πληροφορίες