σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Λειτρουγίας του Νέου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

το οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου

  • Δημόσιας Διοίκησης,
  • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών,
  • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού,
  • Κοινωνιολογίας,
  • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

► Περισσότερα βλ. εδώ.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-03-06