σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 
 
 
 
Αλλαγή στην ημερομηνία και την ώρα εξέτασης του μαθηματος

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΩΔ. 300157 Ε΄ Εξάμ.

Διδάσκων καθ. κ. Τ. Κωστόπουλος 

απο Τετάρτη 3 Φβερ. ώρα 18.00-20.00

σε

Τετάρτη 17 Φεβρ., 10.00-12.00.  

Η αίθουσα παραμένει η ίδια, η 108.


 
Ορίζεται ως ημέρα εξέτασης του μαθήματος
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Ι
 
ΚΩΔ 300622 Δ΄ Εξαμ.
Διδασκ. Καθηγ. κ. Χρ. Κωνσταντοπούλου 
η
8η Φεβρ., 18.00-20.00, αίθ. 108.

 
Διευκρινίζεται ότι η εξέταση του μαθήματος Δ' εξαμ. 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ
 
ΚΩΔ 300684 Δ΄Εξάμ. 
Διδάσκ. Καθηγ. κ. Β. Καντζάρα
θα πραγματοποιηθεί την
15 Φεβρ., 18.00-20.00, αίθ. 108.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-01-31