σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 


Αναγκαίες προσαρμογές στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2016 


 
α) Οι αναβληθείσες εξετάσεις της 2ας Φεβρ. 2016
θα πραγματοποιηθούν στις 22 Φεβρ. 2016,
τις ίδιες ώρες και στις ίδιες αίθουσες όπως ήταν προγραμματισμένες(βλ. πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινής και εμβόλιμης περιόδου 2016 με αρ.πρωτ 68)
 
β)Το μάθημα Κοινωνία και Χώρος του Γ΄ εξαμήνου του διδάσκοντος καθηγητή κ. Π. Δουκέλλη που δεν πραγματοποιήθηκε η εξέτασή του την  Παρασκευή 05/02/16 λόγω ασθένειας του καθηγητή, θα εξεταστεί την Τετάρτη 17/02/2016 και ώρα 14.00, προφορικά στο γραφείο του Καθηγητή στο κτίριο Δέσκοι.
 
 
 

 
 
Μετά την απόφαση της Συγκλητου για αναβολή της εξέτασης των μαθημάτων της
4ης Φεβρ. ε.έ.
η νεά ημερομηνία για την εξέταση των μαθημάτων διαμορφώνονται ως ακολούθως:  
 
 

Mάθημα Α΄εξαμ.
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ -ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΩΔ 300794
διδασκων Καθ. κ. Δ. Λαμπρέλλης 
 
στις
5 Φεβρ.
08.00πμ
Προφορικά στο Γραφείο του καθηγητή
Κτήριο ΔΕΣΚΟΙ
ΨΗΦΙΑ Σ-Ω
 

Μάθημα Γ΄ Εξαμ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔ 300013
διδάσκων Καθηγ. κ. Χ. Ξανθόπουλος
στις  
18 Φεβρ.
16.00-18.00
ΑΙΘΟΥΣΑ 108 
 

Μάθημα Δ΄ Εξαμ.
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩΔ 300779
διδασκουσα Καθηγ. κ. Χ..Ζαρφωνίτου
στις
19 Φεβρ.
12.00-14.00
Αίθουσα  ΑΜΦ2
 

Μάθημα ΣΤ΄ Εξαμ.
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΩΔ 300656
διδασκουσα  Καθηγ. κ. Χ. Ζαραφψνίτου
στις
19 Φεβρ.
10.00-12.00
Αίοθουσα ΑΜΦ2
 

Μάθημα Η΄ Εξαμ.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΚΩΔ 300228
διδάσκων κ. Δ. .Ζιούβας
στις
19 Φεβρ.
12.00-14.00
Προφορικά Γραφείο Ε19
 

Μάθημα Ζ΄ Εξαμ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Ι
ΚΩΔ 300204
διδάσκων Καθηγ. κ. Χ. Ξανθόπουλος
στις
18 Φεβρ.
13.00-15.30
Προφορικά Γραφείο Καθηγητή κτήριο ΔΕΣΚΟΙ
 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2016-01-31