σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδίδουν οι διδασκόντες του Τμήματος

 
Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
 
Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο του Ιαν.-Φεβρ. 2016 συμπληρώνεται σύμφωνα  με τη ροή των ανακοινώσεων κάθε διδάσκοντα.

Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος θα συμπληρώνει τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο (: ημερομηνία αναγραφής).
 
Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2016-01-ΧΧ).

 

Επιπλέον Πληροφορίες