σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Αθήνα, 11.12.2015

 

Ανακοινώνεται ότι, οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου (φοιτητών Α΄, Γ΄, Ε΄, Ζ΄ εξαμήνου σπουδών και οι επί πτυχίω φοιτητές) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα

https://foit.panteion.gr/declare.

Προθεσμία Δηλώσεων

Από 14.12.2015 έως 14.01.2016 (έως ώρα 23.59΄)

 


Διευκρινήσεις


 
  • Για την είσοδό σας στην εφαρμογή ηλεκτρονικών δηλώσεων θα κάνετε χρήση των κωδικών ΕΥΔΟΞΟΥ και κατά την πρώτη είσοδό σας ΕΓΓΡΑΦΗ.
  • Σας επισημαίνουμε ότι οι παράμετροι δηλώσεων περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω ιστότοπο και ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να κάνετε Αποθήκευση της δήλωσής σας και κατόπιν απαραίτητη εκτύπωση.
  • Προσοχή! Πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση δηλώσεων μαθημάτων και προγενέστερης δήλωσης συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ).
  • Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

 

Η Γραμματεάς του Τμήματος

Μαρία Τζανουδάκη

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-12-11