σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. 

 


Σάββατο 12-12-2015


1ο Μάθημα:  

Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη [Κ.Μ. 300643]
ώρα: 10.00-12.00      
Αίθουσα 209 (Πτέρυγα Στασινοπούλου- Γυάλινο Κτίριο) 
 
 
2ο Μάθημα: 
Αρχές Κοινωνιολογίας Ι  [Κ.Μ. 300012]
ώρα: 12.30-14.30 
Αίθουσα 209 (Πτέρυγα Στασινοπούλου- Γυάλινο Κτίριο)  
 
                                 

Κυριακή 13-12-2015

 
3ο Μάθημα: 
Εισαγωγή στην Εγκληματολογία [Κ.Μ. 300604]
ώρα: 10.00-12.00 
 Αίθουσα 209 (Πτέρυγα Στασινοπούλου- Γυάλινο Κτίριο)  
 
 
Προσοχή:
  • Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ1/192329/B3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16.12.2013) Υπουργικής Aπόφασης για τη «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
  • Οι  υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα εξετάσεων του πρώτου μαθήματος μια ώρα πριν την έναρξη αυτών
  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-12-02