σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

  • Ανακοινώθηκε η προκήρυξη εκλογών, προκειμένου ν’ αναδειχθεί Πρόεδρος του Τμήματος με διετή θητεία.

 

  • Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίθηκε η 24η/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00-16.00, στην αίθουσα Συγκλήτου, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, την 25η /11/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00-16.00, στην αίθουσα Β2 (2 ος όροφος 7όροφου κτιρίου).

 

  • Ολόκληρη την ανακοίνωσση βλ. συνημμένα
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-11-23

Συνημμένα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ.pdf