σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Σας γνωρίζουμε ότι στο υποχρεωτικό μάθημα του Α΄ εξαμήνου [300677]:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ,

το προτεινόμενο σύγγραμμα είναι το εξής: 

 
Τι είναι η σύγχρονη ιστορία;
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32077
Έκδοση: 1η έκδ./2005
Συγγραφείς: Noiriel Gerard
ISBN: 978-960-01-1056-5
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
 
Εκ λάθους στον Εύδοξο έχει συμπεριληφθεί ως δεύτερη επιλογή το εξής σύγγραμμα, το οποίο δεν προτάθηκε από τη διδάσκουσα και παρακαλείσθε όσοι το έχετε ήδη προμηθευθεί να το επιστρέψετε στον εκδοτικό οίκο «Παπαζήση» για να σας επιτραπεί να πάρετε το προτεινόμενο, ως ανωτέρω, σύγγραμμα: 
 
Φιλοσοφία και κοινωνικά συγκεκριμένο στον Πολιτικό του Πλάτωνα
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963540
Έκδοση: 1η έκδ./2014
Συγγραφείς: Λαμπρέλλης Δ.
ISBN: 978-960-02-3031-4
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-11-10