σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

 


ΠΜΣ "Κοινωνιολογία"


Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ "Κοινωνιολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα μαθημάτων

  • εκκινεί στις 26.10.2015 και
  • λήγει στις 29.01.2016

 

Μάθημα
Διδάσκων/-ουσα
Ημέρα
Ώρα
Αίθουσα
                 
Εξάμηνο Πρώτο
                 
Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας:  Ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις    Α. Λυδάκη   Δευτέρα   15:00-18:00   Ε14
    Α. Καλαματιανού   Τετάρτη   18:00-21:00   Εργ.Η/Υ
                 
Κεντρικά ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας   Μ. Αντωνοπούλου   Τρίτη   18:00-21:00   Ε14
                 
Μορφές ανισότητας: θεωρητικές προσεγγίσεις και ιστορικές εξελίξεις   Δ. Λαμπρέλλης, Α. Παπαρίζος, Π.Τσίρος   Πέμπτη   18:00-21:00   Ε14
                 
Εξάμηνο Τρίτο
                 
Μάθημα   Διδάσκων/-ουσα   Ημέρα   Ώρα   Αίθουσα
                 
Κατεύθυνση: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες
                 
Σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα και ανθρώπινα δικαιώματα   Π. Τσίρης, Ν. Τσίρος   Πέμπτη   15:00-18:00   Αίθ.2 (ΔΕΣΚοι)
                 
Κοινωνικές αναπαραστάσεις: ταυτότητες και ετερότητα   Χ. Κωνσταντοπούλου, Α.Παπαρίζος   Τετάρτη   15:00-18:00   B2 (B' όροφος -ΔΕΣΚοι)
                 
Κοινωνικά κινήματα και κοινωνικά δικαιώματα   Χ. Μελετιάδης   Παρασκευή   18:00-21:00   Ε10
                 
Κατεύθυνση: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας
                 
Ειδικά θέματα Ελληνικής ιστορίας   Ν. Κοταρίδης, Μ. Κοτέα   Παρασκευή   15:00-18:00   B2 (B' όροφος -ΔΕΣΚοι)
                 
Κοινωνικό υπόδειγμα και οικονομικές δομές στην Ελλάδα   Μ. Κήπας, Γ. Καραμπελιάς   Πέμπτη   15:00-18:00   B2 (B' όροφος -ΔΕΣΚοι)
                 
Κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα   Θ. Σακελλαρόπουλος, Χ.Οικονόμου, Μ.Αγγελάκη, Μ.Παπακωνσταντής   Πέμπτη   18:00-21:00   B2 (B' όροφος -ΔΕΣΚοι)
                 
Κατεύθυνση: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία  
                 
Θεωρίες του πολιτικού υποκειμένου   Α. Χρύσης   Τρίτη   15:00-18:00   Ε14
                 
Μορφές εξουσίας σε προ-βιομηχανικές κοινωνίες   Π. Δουκέλλης   Τετάρτη   18:00-21:00   B2 (B' όροφος -ΔΕΣΚοι)
                 
Φύλο, λόγος, εξουσία   Α. Χαλκιά   Πέμπτη   15:00-18:00   Ε14
                 
                 
                 

 


ΠΜΣ "Εγκληματολογία"


Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ "Εγκληματολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα μαθημάτων

  • εκκινεί στις 19.10.2015 και
  • λήγει στις 29.01.2016

 

Εξάμηνο Πρώτο

Μάθημα
Κωδικός Μαθήματος
Διδάσκων/-ουσα
Ημέρα
Ώρα
Αίθουσα
                     
Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η εγκληματολογία   32Μ001   Ι.Φαρσεδάκης   Δευτέρα   18:00-21:00   Ε12
                     
Νέες τεχνολογίες και έγκλημα   32Μ006   Α. Χάιδου   Τρίτη   18:00-21:00   Αίθ.2 (ΔΕΣΚοι)
                     
Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας    32Μ008   Ι.Τσίγκανου    Τετάρτη    18:00-21:00    Ε12   

Εξάμηνο Τρίτο

Μάθημα   Κωδικός Μαθήματος   Διδάσκων/-ουσα   Ημέρα   Ώρα   Αίθουσα
                     
Ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και στη διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής   32Μ013   Β. Βλάχου   Δευτέρα   18:00-21:00   Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας (Δ' όροφος - ΔΕΣΚοι)
                     
Οργανωμένο έγκλημα και οικονομική εγκληματικότητα   32Μ002   Γρ. Λάζος   Τετάρτη   18:00-21:00   Ε14
                     
Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας   32Μ007   Ε.Λαμπροπούλου   Πέμπτη   18:00-21:00   Ε12

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-10-15