σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Ανακοινώθηκε ο κατάλογος επιτυχόντων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄Κοινωνιολογία΄ και ΄Εγκληματολογία΄ του Τμήματος μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 

  •   Βλ. τον πίνακα στις ΄έπιπλέον πληροφορίες΄.   

Επιπλέον Πληροφορίες