σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

  • Στο περιεχόμενο των διδασκαλιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εμφανίζονται ορισμένες μεταβολές από τους διδάσκοντες.

 

  • Στη συνέχεια παρουσιάζονται μόνον οι καθηγητές και τα μαθήματα στα οποία υπάρχονν ορισμένες μεταβολές περιεχομένου και βιβλιογραφίας. Για τα λοιπά μαθήματα ισχύουν όσα αναφέρονται στον ιστοχώρο κάθε διδάσκοντα. 

 

Καθηγήτρια κ. Χρ. Κωνσταντοπούλου


Καθηγ. κ. Α. Καλαματιανού

Επίκ. Καθηγ. κ. Β. Καντζάρα


 

 

  •  

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-10-10