σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

  • Η έναρξη των διδασκαλιων για το ακαδημαϊκό έτους 2015-16 (χειμερινό εξάμηνο) ορίσθηκε, μετά από απόφαση της Σγκλήτου, τη

Δευτέρα, 5 Οκτ. ε.έ.

 

  • Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://sociology.panteion.gr/index.php?p=content&section=15&id=56&lang=el

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-10-02