σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Οι προφορικές εξετάσεις των αποφοίτων ΑΤΕΙ θα πραγματοποιηθούν στις

22/09/2015

σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 
 
1. Ιστορία των Εγκληματολογικών Θεωριών,
Επ.Καθ. Β. ΒΛΑΧΟΥ 9.00-10.00 π.μ., Γραφείο Β8, 2ος όροφος, Κτίριο ΔΕΣΚΟΙ
 
2. Εγκληματολογική Θεωρία ΙΙ,
Καθ. Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 10.00-11.00 π.μ., Γραφείο Ε2, Επταώροφο Κτίριο
 
3. Κοινωνικός Έλεγχος του Εγκλήματος,
Καθ. Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 10.00-11.00 π.μ., Γραφείο Ε2, Επταώροφο Κτίριο
 
4. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία I,
Καθ. Χρ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ 11.00-12.00 μ.μ. Γραφείο Ε7, Επταώροφο Κτίριο
 
5. Εμπειρική Εγκληματολογία Ι,
Καθ. Χρ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ 11.00-12.00 μ.μ. Γραφείο Ε7, Επταώροφο Κτίριο
 
6. Εμπειρική Εγκληματολογία ΙΙ,
Καθ. Χρ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ 11.00-12.00 μ.μ. Γραφείο Ε7, Επταώροφο Κτίριο
 
7. Αντεγκληματική Πολιτική,
Καθ. Χρ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ 11.00-12.00 μ.μ. Γραφείο Ε7, Επταώροφο Κτίριο
 
8. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία ΙΙ,
Καθ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 12.00-12:30 μ.μ., Γραφείο Ε6, Επταώροφο Κτίριο
 
9. Εγκληματολογική Θεωρία Ι,
Καθ. Α. ΧΑΙΔΟΥ 12.30-13.30 μ.μ., Γραφείο Δ1, 4ος όροφος, κτίριο ΔΕΣΚΟΙ
 
10. Ποινολογία-Σωφρονιστική,
Καθ. Α. ΧΑΙΔΟΥ 12.30-13.30 μ.μ, Γραφείο Δ1, 4ος όροφος, κτίριο ΔΕΣΚΟΙ
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-09-12