σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ Εγκλξματολογίας ανακοινώνεται ότι Λόγω των εκλογών

 

  • οι εξετάσεις ξένης γλώσσας θα πραγματοποιηθούν στις 26/9/2015, 10-12.00 και

 

  • οι εισαγωγικές εξετάσεις στις 3/10/2015, 09.00-14.00, στην αίθουσα 108.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-09-12