σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Κωδ. Μάθημα Εξάμ. Διδάσκων Παλαιότερη ημερομηνία Νέα ημερομηνία
Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα  
                   
632 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου αιώνα Ι Δ' Σακελλαρόπουλος Θ. 24.09.2015 11:00-12:00 Γρ. Διδάσκοντος 24.09.2015 12:00-14:00 108, 301
                   
634 Οικονομία και Κοινωνία στην Ελλάδα του 20ου αιώνα ΙΙ Ε' Σακελλαρόπουλος Θ. 24.09.2015 12:00-14:00 108, 301 24.09.2015 11:00-12:00 Γρ. Διδάσκοντος
                   
049 Θεωρία Κοινωνικής Στρωμάτωσης Β' Λύτρας Α. 04.09.2015 10:00-15:00 108 25.09.2015 10:00-12:00 108
                   
618 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία Γ' Γεωργοπούλου Π. 21.12.2015 08:30-13:00 Γραφ. Ε11 28.09.2015 08:30-13:00 Γραφ. Ε11
                   
215 Κοινωνία και Χώρος Γ' Δουκέλλης Π. 21.09.2015 18:00-19:00 Γρ. Διδάσκοντος 28.09.2015 18:00-19:00 Γρ. Διδάσκοντος
                   
216 Προβιομηχανικές Κοινωνίες Ι Ε' Δουκέλλης Π. 21.09.2015 17:00-18:00 Γρ. Διδάσκοντος 28.09.2015 17:00-18:00 Γρ. Διδάσκοντος
.                  
718 Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Σχηματισμός των Δομών Β' Μελετιάδης Χ. 18.09.2015 10:00-12:00 102, 108 28.09.2015 10:00-12:00 102, 108
                   
823 Ενδοοικογενειακή βία Ε' Αρτινοπούλου Β. 18.09.2015 08:00-10:00 108 29.09.2015 08:00-10:00 108
                   
824 Επανορθωτική δικαιοσύνη Στ' Αρτινοπούλου Β.. 18.09.2015 12:00-14:00 102 28.09.2015 12:00-14:00 102
                   
156 Τοπική Κοινωνία και Περιφερειακή Οργάνωση στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Στ' Κωστόπουλος Τ. 18.09.2015 10:00-12:00 Α1 28.09.2015 10:00-12:00 Α1
                   
611 Στατιστική ΙΙ: Εισαγωγή στις μεθόδους διδιάστατης και πολυδιάστατης ανάλυσης Β' Καλαματιανού Αγ. 21.09.2015 18:00-20:00 102, 108, 300, 301 29.09.2015 19:00-21:00 102, 108, 300, 301
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-09-14