σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο

 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία
 
ότι οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα γίνονται δεκτές καθημερινά από τη
 
Δευτέρα 18.05.2015 έως και την Παρασκευή 12.06.2015
 
και
ώρα 10:00-14:00 
 
στη Γραμματεία του Τμήματος (Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος).
 
Για όσους χρησιμοποιήσουν το ταχυδρομείο για την αποστολή των δικαιολογητικών τους θα πρέπει η σφραγίδα να έχει ημερομηνία το αργότερο 12/06/2015. Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Επίσης δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
  • Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. άνω δεξιά.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-06-02

ΠΜΣ_Κοινωνιολόγιας 2015.zip