σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Η ύλη των εξετάσεων εμφανίζεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδίδουν οι διδασκόντες του Τμήματος
 
Για την  ύλη βλ. συνημμένα έγγραφα (άνω δεξιά).
 
  • Ο κατάλογος της ύλης των μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2015 συμπληρώνεται σύμφωνα  με τη ροή των ανακοινώσεων κάθε διδάσκοντα.
  • Κάθε νέα μεταβολή που προκαλεί η κατάθεση της ύλης μαθήματος ενημερώνειι τον συνημμένο πίνακα και θα εμφανίζεται με τον ανάλογο τρόπο (: ημερομηνία αναγραφής).
Ενδειξη τελευταίας αλλαγής είναι η ημερομηνία που αναγράφεται άνω δεξιά στις επιπλέον πληροφορίες (2015-05/06-ΧΧ).
 

Επιπλέον Πληροφορίες