σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2015, να υποβάλουν, οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο άλλο πρόσωπο, αίτηση ορκωμοσίας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου για τη μη οφειλή επιστροφής βιβλίων
 
Η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας θα παραλαμβάνει αιτήσεις έως και τις 21/04/2015 (ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: κάθε Τρίτη, ώρες 10.00-13.00). 
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-03-12