σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά
 
 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι:
 
 
 
1. Η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα ξεκινήσει την
 
Τρίτη 17 Μαρτίου 2015
 
και θα ολοκληρωθεί την
 
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015.
 
 
 
2. Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων μέσω της εφαρμογής εκδοτών του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος» από τους φοιτητές θα ξεκινήσει την
 
Τρίτη 17 Μαρτίου 2015,
 
ενώ ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η
 
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-03-12