σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015

 

Αναλυτικά το Πρόγραμμα βλ. εδώ

 

  • Ενδεχόμενες τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στη στήλη Μεταβολές Πρ(ογράμματος) Σπουδών της ιστοσελίδας του Τμήματος.  

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2015-02-20