σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Αθήνα, 11.12.2014

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Α' εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://foit.panteion.gr/declare

 

Προθεσμία Δηλώσεων

από 12.12.2014 εώς 31.12.2014 (εώς τις 23:59)

 


Διευκρινήσεις


  • Για την είσοδό σας στην εφαρμογή ηλεκτρονικών δηλώσεων θα κάνετε χρήση των κωδικών ΕΥΔΟΞΟΥ και κατά την πρώτη είσοδό σας ΕΓΓΡΑΦΗ.
  • Σας επισημαίνουμε ότι οι παράμετροι δηλώσεων περιγράφονται αναλυτικά στον ανωτέρω ιστότοπο και ότι μετά την  ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να κάνετε Αποθήκευση (Οριστικοποίηση ) της δήλωσής σας.

  Προσοχή! Πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση δηλώσεων μαθημάτων και προγενέστερης δήλωσης συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ).

♦   Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

 

Ο Γραμματέας του Τμήματος

          Δημήτριος Καραλής

Αναπληρωτής  Προϊστάμενος

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-12-11