σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακλοινώθηκε το Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων. Το Πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

 


Σάββατο 13-12-2014


1ο Μάθημα: 
Αρχές Κοινωνιολογίας Ι  [Κ.Μ. 300012]
ώρα: 09.00-11.00 
Αίθουσα 301 ( Γυάλινο Κτίριο) 
 
2ο Μάθημα: 
Οικονομία και Κοινωνία στη Σύγχρονη Ευρώπη [Κ.Μ. 300643]
ώρα: 11.30-13.30 
Αίθουσα 301 ( Γυάλινο Κτίριο)  
 
 

Κυριακή 14-12-2014

                                                                    
3ο Μάθημα: 
Εισαγωγή στην Εγκληματολογία [Κ.Μ. 300604]
ώρα: 10.00-12.00 
Αίθουσα 301 ( Γυάλινο Κτίριο) 
 

Προσοχή:
 
  • Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ1/192329/B3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16.12.2013) Υπουργικής Aπόφασης για τη «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
  • Οι  υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα εξετάσεων του πρώτου μαθήματος μια ώρα πριν την έναρξη αυτών, ενώ για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους πρέπει να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-11-28