σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

 

 

► Από την Γραμματεία της Επιτροπής Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ανακοινώθηκε ότι:


Σε συνέχεια της υποβολής αίτησεων υποψηφιότητας για την υπ. αριθμ. 3816/11-11-2014 προκήρυξη σχετικά με το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

Σύγχρονα Κοινωνικά Προβλήματα, Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία

και η Πολιτική για την Τοπική Ανάπτυξη και την Κοινωνική Ένταξη των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ- Άξονας Προτεραιότητας 8 με κωδικό ΟΠΣ 475298 του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους , σας ενημερώνουμε ότι επιλέχθηκαν οι 25 ωφελούμενοι


Το πρόγραμμα αρχίζει τη

Δευτέρα 24/11/2014 και ώρα 16.00-21:00 ,

Θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωσή αμς για την Αίθουσα και για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλιών


  • Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και σας συγχαίρουμε ιδιαιτέρως για την επιλογή σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλέφωνα:
(+30)2109201357, (+30)2109201514
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
enkaraoulani@panteion.gr
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-11-22

Συνημμένα
Επιτυχόντες ΠΕΓΑ.docx