σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

 

Ανακοινώθηκαν από τη Γραμματεία του Τμήματος

  • οι ημερομηνίες εγγραφής και
  • τα απαραίτητα δικαιολογητικά

των επιτυχόντων φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας 

  • Εγκληματολογίας
  • Κοινωνιολογίας

Την ανακoίνωση βλ άνω δεξιά στα συνημμένα pdf.

Επιπλέον Πληροφορίες