σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα Στην Πρώτη Σειρά

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ "Κοινωνιολογία" (βλ. επισυναπτόμενο).

Ως έναρξη των μαθημάτων ορίστηκε η 3η Νοεμβρίου 2014 και λήξη του εξαμήνου η 20η Φεβρουαρίου 2015.

 

Από τη Γραμματεία

 

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-10-15

Συνημμένα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.pdf